Review Drama ‘Spy’ Episode 4

Episode ke-4 drama ‘Spy’ ini masih menceritakan orang tua Kim Sun Woo yang terus berusaha menyelesaikan misi untuk Ki Chul. Ibu Sun Woo akan memata-matai anaknya dan melaporkan kepada Ki Chul. Ki Chul sebenarnya tidak mengincar Sun Woo sebagai target operasi mereka, tim mata-mata Korut ini mengincar atasan Sun Woo namun menggunakan Sun Woo dan keluarganya untuk jembatan mencapai target.

(c) KBS2
(c) KBS2

Kim Sun Woo merencanakan penjebakan pengawas dengan menggunakan Soo Yeon sebagai umpan. Soong Joong Hyuk mengijinkan dan mulai membentuk tim untuk Sun Woo, tapi Joong Hyuk terlihat mudah memberi ijin dan ini sedikit membuat curiga Hyun Tae.

Dalam rencana penjebakan ini Sun Woo mencoba mengganti tempat pertemuan, karna menganggap terlalu beresiko bagi Soo Yeon. Tapi ketua tim (Joong Hyuk) menolaknya dan membiarkan Sun Woo tetap menjalankan rencana awal yang mereka susun. Sun Woo merasa tidak aman, tapi ia tidak bisa membantah perkataan ketua tim.

Ternyata dibalik misi penjebakan pengawas Korut ini terdapat rencana lain dari ketua tim. Ketua tim ingin Sun Woo membuat kesalahan.  Sebenarnya terdapat sesuatu yang disembunyikan oleh para atasan NIS, dan mereka menggunakan Sun Woo untuk korban mereka.

Soo yeon menunggu pengawas di tempat perjanjian mereka. para agen lapangan sudah disiapkan di tiap sudut penjagaan. Akan tetapi kemudian terjadi sebuah kecelakaan di persimpangan tempat pertemuan dijanjikan. Semua perhatian teralih kekejadian itu dan mereka lengah kepada Soo Yeon. Sun Woo berlari untuk menyelamatkan Soo Yeon, namun terlambat Soo Yeon sudah terluka dan meninggal.

Ki Chul mengetahui bahwa Soo Yeon telah berkhianat dan akan menjebaknya. Ki Chul benar-benar akan membuat Sun Woo bekerja untuknya bagaimanapun caranya. Lantas apa yang sebenarnya Ki Chul incar dari NIS? Dan bagaimana orang tua Sun Woo menyelamatkan satu-satunya putra mereka?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *